Konfirmasjon

Her vil det være konfirmasjonsbilder til døve og tunghørte.

Har dere bilde å sende, er det fint om dere også skriver hvem konfirmantene er. Og tidspunkt og sted.