Kommunikasjon

Gjennom tidene ble det utgitt mange forskjellige hefter og bøker når man skulle lære tegnspråk. Flere av bøkene brukes ikke i dag.
Og i tillegg var det mange forskjellige håndalfabetet-trykk.