Døves Slekt

Kurs og seminar


Liker du slektsgransking?

Eller kanskje historiegransking?

Døves Slekt er en landomfattende tegnspråklig organisasjon for slekts- og/eller historiegranskere.

Vi har kurs/seminar en gang hvert år. Medlemmene vil få blader, og dere vil da også få adgang til vår private FB-gruppe.


Interessert? Det koster 200 kr pr år.

Dere kan bruke innmeldingsskjemaet på denne siden for å melde dere inn.

Etter skjemaet er fylt ut og sendt, skal 200 kr betales til kontonummeret 9365.20.10332.


Andre spørsmål? Send det på e-post.  dovesslekt@afdh.no

Innmelding