Allslekt (tidligere: Allslekt.org)

SISTE NYTT

07.01.2024 - kart og søk

(fikset i 2024-fylker/kommuner)
(gravplass-kart -> Innlandet + Rogaland + Østfold + Oslo + Vestfold + Telemark)

(2250)

-----

07.01.2024 - annet

(oversikt over nye fylker og kommuner 2024)

-----

02.08.2023 - bygninger

(alt er nå fikset)

-----