Gravstein og dødsannonse

Her vil det bli samlet bilder av gravsteiner til døve/tunghørte, hørende som var aktive i døvemiljøet i hele Norge, og nordmenn i utlandet.

Gravlagte:

Agder     Akershus    Buskerud     Finnmark     Innlandet      Møre og Romsdal     Nordland     Oslo     Rogaland    Telemark     Troms     Trøndelag     Vestfold     Vestland    Østfold     Utlandet   


Alfabetisk navneliste     Siste dødsfall

Symboler og forkortelser i grav-listene:

  • DA - dødsannonse
  • DA - har dødsannonse, men venter 10 år med å pubilsere
  • GS - gravstein
  • !GS - gravstein, men bør/må fotograferes på nytt

Vær vennligst ikke kopiere fra andre steder på internett

Viktig å huske:

  • Fotografere hele stein
  • Hvis mulig, flytte litt på blomstene, slik at navnene vises
  • Helst ikke når det er snø, evt. ta vekk snøen
  • Fotografere 2-3 stk av samme gravstein for sikkerhetsskyld
  • Notere opp hva som står på gravsteinen
  • Notere opp gravplassens navn, kommune, fylke


Dødsannonsene publiseres med tillatelse fra pårørende. Eldre dødsannonser krever ikke tillatelse for å publiseres.

Både bildene av gravsteinene og dødsannonsene kan sendes til arkiv@afdh.no