Døveprest og kapellan ..

Døveprester, hjelpeprester, kateketer og kapellaner i døvemiljøet i Norge, uansett om de er døve eller hørende:

Abelsnes, Georg Arnold (1943-2023)
Berntzen, Linda
Bjerke, Marita Solberg (1982-)
Bonnevie-Svendsen, Conrad (1898-1983)
Bredvei, Roar (1961-)
Brekke, Maurtiz Andreas Kristoffer (1878-1951)
Bøttger, Annelin (1952-)
Dueland, Gudmund (1920-1983)
Ebbemoe, Ebbe Christoffer (1875-1953)
Eger, Ole (1882-1936)
Eggestøl, Jan Helge Gram (1962-)
Eidesen, Katja Marita Aske (1986-)
Ekeland, Liv
Elstad, Siv Hege Henriksen (1961-)
Gjengedal, Erik (1972-)
Gjære, Maria Vassli (1983-)
Hadland, Leif
Hagen, Ingunn (1962-)
Halseth, Arne Christian (1961-)
Halvorsen, Rolf Piene (1957-)
Hammer, Ragnvald (1913-1987)
Hana, Lars (1955-)
Haraldseide, Gudmund Olaf (1900-1983)
Hasleholm, Sissel Egilsdatter (1948-)
Isaksen, Konrad Michael (1870-1964) (emissær)
Jettestuen, Liv Espeland
Johnsen, Terje Johan
Kanehl, Marco (1967-)
Karlsen, Gudrun Boge (1952-)
Kjuus, Anders
Larsen, Anthon (1859-1923)
Larsen, Roald (1928-2000)
Lind, Lisa (1966-)
Lunde, Erlend (1976-)
Lundqvist, Arne (1961-)
Nordbrønd, Odd Erling Vik (1962-)
Olsen, Carl Olaf (1869-1926) (emissær)
Olsen, Torodd Evjen (1929-2021)
Prytz, Johan C. H. S. (1889-1980)
Rustad, Olav Anathon (1894-1951)
Sander, Thorbjørn Johan (1928-)
Sandvik, Agnar (1902-1971)
Seth, Jostein (1955-)
Sjøflot, Liv Hegle
Skollerud, Kaare Heftye (1901-1982)
Stabrun, Trygve Sæthre (1969-)
Steinbru, Kjell (1956-)
Stokke, Lars (1904-1958)
Straume, Asgeir (1947-)
Stueland, Einar (1907-1993)
Støylen, Kaare (1909-1989)
Svendsen, Conrad (1862-1943)
Sørensen, Bjørn Johan (1928-)
Thormodsæter, Olaf (1869-1950)
Tjørn, Jarl Åge (1967-)
Toft, Aksel L. Astrup
Tomren, Tom Sverre (1966-)
Torp, Kari Elisabeth (1960-2023)
Troland, Veronica Voldsund (1981-)
Vogt-Svendsen, Conrad Fredrik (1914-1973)
Walle, Per (1951-)
Wetlesen, Adolf Theodor Hamilton (1910-1992)
Wiig, Alf Kristian Theodor (1891-1974)
Ytre-Arne, Trine